TALENT MANAGEMENT BOOSTEN

"Met Smart HR de best mogelijke mensen aannemen én behouden."

Continue feedback


Bij een In-House HR start-up klant, die al met de slimme HR Tech oplossingen van Vanhier HR de volledige HR administratie had geautomatiseerd, kwam na een brainstorm sessie met ons op het idee om de traditionele, jaarlijkse prestatiebeoordelingen te vervangen door een systeem van continue feedback. Een mooie uitkomst van de flexibele HR kennis die deze klant voor én na het HR Tech project bleef afnemen.Maar, waar begin je?

Talent tech


In een digitaal tijdperk van transformerende (cognitieve) technologieën zoals AI en machine learning is het duidelijk geworden dat mensen, praktijken en systemen ook ‘lichtvoetiger’ moeten worden. En omdat organisatorische veranderingen meestal worden aangedreven door degenen die de 'pijn' het scherpst voelen, zijn het vaak managers die de sterkste voorstanders zijn van Talent Tech.Concreet: innovaties in de manier waarop bedrijven mensen aannemen, projecten bemensen, prestaties evalueren en talent ontwikkelen.

overgang


De overgang naar nieuwe en andere manieren om talenten te ‘managen’ zijn vaak gevuld met uitdagingen en onverwachte hindernissen. Het meeste profijt halen uit Talent Tech oplossingen hangt af van het vermogen van het adopterende bedrijf om een vaak verouderd systeem van in elkaar grijpende processen, gedragingen en denkpatronen onder ogen te zien en uiteindelijk opnieuw uit te vinden.Net zoals een nieuwe bank in de woonkamer de rest van de inrichting verouderd doet lijken, creëert het introduceren van nieuwe Talent Tech oplossingen een positieve sfeer voor verandering in de rest van de organisatie.

wijze lessen


Hoewel nog niet elk bedrijf klaar is voor de positieve langetermijneffecten van veel van de Talent Tech-experimenten die we hebben gezien, hebben we als HR Tech experts een paar belangrijke lessen geleerd.Wat waren deze lessen?

les 1


De adoptie van Talent Tech moet worden geleid door de managers van het bedrijf.Veel klanten waarmee we hebben samen gewerkt benadrukken dit: het gaat niet om de technologie, het gaat om het oplossen van een probleem.

les 2


HR moet een partner en stimulator zijn - maar niet de eigenaar.Managers staan niet altijd te popelen om snel nieuwe technologie in te voeren. HR prioriteiten kunnen botsen met andere delen van het bedrijf, dus zorg vroegtijdig voor een breed draagvlak in de organisatie. Maak managers onderdeel en enthousiast over de mogelijkheden.

les 3


Managers moeten een cultuur van leren bevorderen.Om nieuwe technologieën met succes te kunnen uitproberen, moet worden overgeschakeld van een traditionele plan-en-implementatie-aanpak van verandering naar een experimenteer-en-leer-aanpak. Maar experimenteer-en-leer benaderingen zijn per definitie vol kansen op mislukking of schaamte. Zonder intensieve inspanningen van het management om de bedrijfscultuur om te buigen in de richting van een lerende mentaliteit, zal de verandering traag verlopen.

les 4


Oprechte aandacht.Technologie is een hulpmiddel naar meer werknemersbeleving, maar uiteindelijk blijft oprechte aandacht voor de persoon cruciaal. Aandacht voor zowel de professional, als de mens er achter.

TALENT MANAGEMENT BOOSTEN


Uiteindelijk heeft deze start-up klant met behulp van de HR Tech experts van Vanhier HR kunnen overstappen naar een nieuwe agile manier van werken en hun Talent Management een boost kunnen geven.De klant plukt nu de vruchten van het feit dat ze mensen niet langer één of twee keer per jaar beoordelen op hun vermogen om individuele doelstellingen te halen; ze moeten nu kijken naar hoe mensen presteren als teamleden, op een continue basis.Dit alles heeft geleid een verschuiving van jaarlijkse prestatiebeoordelingen naar een Talent Tech oplossing die feedback en coaching faciliteert op het moment dat het nodig is.En hiermee kan de klant een organisatie blijven voorzetten waarin goede resultaten én werken met plezier hand in hand gaan.

Meer weten?

Wil jij met jouw organisatie eens sparren waarom jullie nu juist flexibele HR kennis of slimme HR Tech oplossingen zouden moeten overwegen? Of kan jij wel een beetje hulp gebruiken?Laat dan hier jouw gegevens achter en wij nemen contact met jou op!

#Tech focused HR @ www.vanhiersmarthr.nl

Text